คอบอลต้องอ่าน

ฟุตบอลเอามาโม้ => บทความฟุตบอล => Topic started by: admin on March 20, 2017, 12:03:47 AM

Title: ปัจจัยภายนอกการบากเจ็บของการเล่นกีฬา
Post by: admin on March 20, 2017, 12:03:47 AM
การเล่นกีฬาฟุตบอลนั้นย่อมได้รับการบาดเจ็บได้กันทั้งสิ้นอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นนั้นมากหรือน้อย
(https://image.ibb.co/gvgf1F/image.jpg)

ก็ขึ้นอยู่กับตัวนักกีฬาเองที่มีการเล่นเป็นอย่างไรหรือเป็นการได้รับอาการบาดเจ็บจากปัจจัยภายนอกของการเล่นกีฬาก็เป็นปัญหาให้นักกีฬาเกิดการบาดเจ็บที่รุนแรงได้เช่นกัน
ลักษณะธรรมชาติของนักกีฬา การเล่นของกีฬาแต่ล่ะชนิดนั้นจะมีความแตกต่างออกกันไปที่ไม่วิธีในการหลีกเหลี่ยงได้เป็นลักษณะของการเข้าปะทะหรือเป็นการต่อสู้กัน เช่น กีฬาชกมวย กีฬามวยปล้ำ กีฬายูโด แต่กีฬาที่มีตาข่ายมากั้นกลางไม่ให้ผู้เล่นได้เข้าปะทะกันได้ คือ กีฬาตะกร้อ กีฬาแบดมินตัน เป็นต้นแต่การเกิดอุบัติเหตุนั้นขึ้นอยู่กับตัวนักกีฬาเองว่ามีลักษณะในการเล่นอย่างไรถึงทำให้มีอาการบาดเจ็บได้ เช่นการที่ขึ้นกระโดดแล้งลงผิดจังหวะ การฝืนการเล่นในขณะที่ร่างกายยังไม่มีความสมบูรณ์ เป็นต้น แต่การเกิดอุบัติเหตุภายนอกนั้นซึ่งเป็นความบกพร่องของอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการเล่น คือการที่ใช้อุปกรณ์ที่มีความชำรุดเสียหายหรืออุปกรณ์เสียขณะทำการเล่นหรือเป็นการแข่งขันจึงนำไปสู่ถึงการบาดเจ็บได้
ลักษณะในการฝึกสอนของโค้ชที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในการสอนเป็นการสอนที่ผิดวิธีการหรือไม่มีความรู้ทางด้านการรักษาอาการบาดเจ็บหรือเป็นวิธีการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ การเกิดการบาดเจ็บจากกองเชียและผู้เข้าชมข้างสนาม คือการยั่วให้ผู้เล่นในสนามเกิดอารมร่วมการแข่งขันจึงทำให้นักกีฬาเล่นด้วยความรุนแรง หรือเป็นการทำร้ายร่างกายนักกีฬาเช่น การปาวัตถุลงใส่นักกีฬาที่กำลังทำการแข่งขันอยู่