adult-gde322e9fa_1920

System zarządzania nauczaniem

Uczenie się jest jednym z najważniejszych czynników sukcesu organizacji. Przedsiębiorstwa muszą regularnie szkolić swoich pracowników, aby zapewnić im nowe umiejętności i wiedzę. Uczenie się to ciągły proces, który wymaga stałej uwagi i oceny. Skuteczny system zarządzania nauką (LMS) pomoże Ci zorganizować programy szkoleniowe, śledzić postępy uczniów i upewnić się, że każdy otrzyma wsparcie, którego potrzebuje podczas nauki nowych rzeczy. W tym artykule dowiemy się, czym jest LMS, jakie są jego rodzaje, jak wybrać odpowiedni dla swoich potrzeb i jakie są przykłady świetnych systemów zarządzania nauką dostępnych dla firm.

Co to jest LMS?

LMS https://samelane.com/pl/blog/czym-jest-learning-management-system-lms/ to oprogramowanie online, które pomaga tworzyć i zarządzać programami szkoleniowymi. Ułatwia ono tworzenie kursów, które umożliwiają ludziom zdobywanie nowych umiejętności i wiedzy. LMS automatyzuje również większość zadań administracyjnych związanych z prowadzeniem programu szkoleniowego. Możesz użyć LMS do tworzenia interaktywnych kursów, które umożliwiają uczestnikom naukę we własnym tempie, otrzymywanie ustrukturyzowanych informacji zwrotnych i podążanie ścieżką kursu opartą na ich umiejętnościach i wiedzy. Można również tworzyć zautomatyzowane programy szkoleniowe, które automatycznie śledzą postępy uczniów i dostarczają odpowiednią ilość instrukcji we właściwym czasie. System LMS może być wykorzystywany do zarządzania programami szkoleniowymi zarówno online, jak i offline. LMS jest szczególnie przydatny dla organizacji, które muszą szkolić pracowników w zakresie nowych umiejętności i wiedzy, ale mają ograniczony czas na szkolenia. Jeśli Twoja firma jest zawsze zajęta, docenisz możliwość prowadzenia zaplanowanych szkoleń, które nie pochłaniają zasobów, które mogłyby być wykorzystane do innych celów.

Rodzaje systemów zarządzania nauką

– Samopomoc – Systemy te zapewniają ustrukturyzowane, kierowane ścieżki edukacyjne, które studenci mogą realizować samodzielnie, z pewną pomocą systemu. Przykłady samopomocowych systemów zarządzania uczeniem się to Lynda.com i Udemy. – Współpraca – Systemy te zapewniają uporządkowane ścieżki, które instruktorzy lub instruktorzy i studenci realizują wspólnie. Uczestnicy mogą pracować w swoim własnym tempie i otrzymywać komentarze i instrukcje od siebie nawzajem w trakcie pracy. Niektóre przykłady systemów zarządzania nauką opartych na współpracy to WebCT i Canvas. – Hybrydowe – Systemy te próbują łączyć najlepsze cechy każdego z powyższych typów systemów. Niektóre przykłady systemów hybrydowych to Syllabus, Moodle, Blackboard i Canvas.

Jak działa LMS?

LMS funkcjonuje jako portal, na którym instruktorzy rejestrują się, aby tworzyć kursy, przypisywać książki lub materiały do swoich kursów, przypisywać oceny i quizy do swoich kursów oraz śledzić postępy studentów. Treść kursu jest przechowywana w LMS jako statyczna wersja online lub jako zestaw plików do pobrania. Instruktorzy przesyłają zawartość swoich kursów do LMS i przypisują konkretnych użytkowników do każdego kursu. Studenci następnie logują się do LMS i uzyskują dostęp do przypisanych im treści kursu, aby je obejrzeć lub pobrać przypisane im materiały. Każdy LMS ma nieco inne funkcje i możliwości, dlatego ważne jest, aby używać takiego, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Niektóre LMS-y pozwalają instruktorom na tworzenie wielopoziomowych kursów, dając im większą kontrolę nad ścieżką kursu i pozwalając na większe możliwości dostosowania treści kursu. W takich LMS-ach instruktorzy mogą tworzyć niestandardowe ścieżki edukacyjne dla swoich uczniów.

Niektóre popularne systemy zarządzania nauką

– Blackboard Learn – Jest to hybrydowy system zarządzania uczeniem się, który pozwala instruktorom i studentom na interakcję w środowisku internetowym, a także za pośrednictwem aplikacji mobilnych. Jest to stosunkowo nowy system i ma stosunkowo ograniczoną liczbę użytkowników. Korzyści: Jest bezpłatny dla maksymalnie 25 studentów. Pozwala instruktorom tworzyć różne kursy o różnej długości. Posiada wiele opcji aplikacji mobilnych, w tym Blackboard View oraz aplikację na iPhone’a. Zapewnia pulpit instruktora, gdzie instruktorzy mogą śledzić postępy uczniów i przeglądać statystyki dotyczące ich bazy uczniów. Posiada bogaty zestaw analiz, które pozwalają instruktorom śledzić zachowania studentów i mapować je do konkretnych wyników nauczania. Posiada wiele funkcji, aby pomóc utrzymać zadania studenckie zorganizowane, w tym dziennik ocen, cyfrowy sylabus i cyfrowe portfolio. Posiada wiele funkcji dla instruktorów, w tym pulpit z różnych widoków i funkcji, w tym widok kalendarza, widok projektu i widok zespołu. – Canvas Learn – Ten system jest hybrydowym systemem zarządzania nauką, który pozwala instruktorom tworzyć interaktywne kursy i przypisywać treści do konkretnych użytkowników. Pozwala również instruktorom na przypisywanie ocen do konkretnych studentów. Posiada wiele wbudowanych narzędzi analitycznych i raportowych, w tym zestaw pulpitów, które zapewniają statystyki na poziomie instruktora. Posiada wiele funkcji dla instruktorów, w tym widok zespołu, widok kalendarza, widok projektu i dziennik ocen. – Coursera – Jest to hybrydowy system zarządzania uczeniem się, który zapewnia kursy online i oparte na klasie. Wiele uniwersytetów i innych instytucji oferuje możliwość zdobycia kredytu uczelnianego poprzez Coursera. Ma wiele różnych ofert, w tym kursy online od podstawowych umiejętności komputerowych do umiejętności biznesowych. Ma wiele ofert przeznaczonych do rozwoju zawodowego, w tym kursy w takich dziedzinach, jak przywództwo, marketing i cyberbezpieczeństwo. – Desire2Learn – Jest to hybrydowy system zarządzania uczeniem się, który pozwala instruktorom tworzyć kursy, przypisywać treści do konkretnych użytkowników i śledzić postępy uczniów. Posiada wiele narzędzi monitorujących, w tym zestaw pulpitów, które zapewniają statystyki na poziomie instruktora. Posiada funkcjonalność dla instruktorów, w tym tworzenie kursu, przypisywanie treści do kursów, tworzenie sylabusa, dostosowywanie kursu dla konkretnego instruktora i tworzenie zadań. Posiada wiele funkcji dla instruktorów, w tym widok zespołu, widok kalendarza, dziennik ocen i widok projektu. – edX – Jest to hybrydowy system zarządzania nauką, który pozwala instruktorom tworzyć kursy, przypisywać treści do konkretnych użytkowników i śledzić postępy uczniów. Posiada wiele wbudowanych narzędzi analitycznych i raportowych. Posiada wiele różnych ofert, w tym zestaw MOOCs (massive open online courses), które zapewniają kredyt w college’u. Posiada wiele różnych ofert, w tym zestaw kursów opartych na wideo. – System zarządzania nauką – Jest to ogólny termin używany do opisania oprogramowania, które zarządza wszystkimi aspektami szkolenia, w tym tworzeniem treści kursu, śledzeniem postępów uczniów, przydzielaniem zadań domowych i śledzeniem ocen. eLMSy są jedną z opcji tworzenia niestandardowych ścieżek edukacyjnych dla uczniów i instruktorów. – Opencast – jest to hybrydowy system zarządzania uczeniem się, który pozwala instruktorom tworzyć interaktywne kursy i przypisywać treści do konkretnych użytkowników. Pozwala również instruktorom przypisywać oceny do konkretnych uczniów. Posiada wiele wbudowanych analiz, w tym pulpity, które zapewniają statystyki na poziomie instruktora. Posiada wiele funkcji dla instruktorów, w tym tworzenie kursu, przypisywanie zawartości do kursu, tworzenie zadania i tworzenie sylabusa. Posiada wiele funkcji dla instruktorów, w tym widok zespołu, widok kalendarza, dziennik ocen i widok projektu. – Moodle – Jest to samopomocowy system zarządzania uczeniem się, który zapewnia zestaw narzędzi dla instruktorów do zarządzania swoimi kursami, w tym tworzenia kursów, przypisywania treści do kursów i śledzenia postępów uczniów. Posiada wiele wbudowanych analiz, w tym zestaw pulpitów, które zapewniają statystyki na poziomie instruktora. Posiada funkcjonalność dla instruktorów, w tym tworzenie kursu, przypisywanie treści do kursu i tworzenie sylabusa. Posiada wiele funkcji dla instruktorów, w tym widok zespołu, widok kalendarza, dziennik ocen i widok projektu. – Open Stax College – Jest to hybrydowy system zarządzania nauczaniem, który zapewnia interaktywne kursy online z różnych dziedzin, w tym zarządzania biznesem, marketingu, informatyki i opieki zdrowotnej. Jedną z głównych zalet Open Stax College jest to, że studenci mogą zdobyć kredyt w college’u za pośrednictwem University of Tennessee, który ma politykę otwartego wstępu. Ma wiele różnych ofert, w tym kursy online od podstawowych umiejętności komputerowych do umiejętności biznesowych. Ma wiele różnych ofert przeznaczonych do rozwoju zawodowego, w tym kursy w takich dziedzinach jak przywództwo, marketing i cyberbezpieczeństwo. Ma również wiele różnych ofert dla różnych dyscyplin, w tym MMCC (zarządzanie marketingowe), ITSC (informatyka, informatyka), HSC (nauki o zdrowiu, w tym pielęgniarstwo), MBA (zarządzanie biznesem, zarządzanie technologią i administracja publiczna).

Plusy korzystania z LMS

– Kontrola nad ścieżkami edukacyjnymi – Ścieżki edukacyjne mogą być bardzo dostosowane do potrzeb konkretnych studentów i mogą być bardzo dopasowane do potrzeb konkretnego okresu czasu. LMS daje instruktorom dużą kontrolę i elastyczność w tworzeniu bardzo spersonalizowanych ścieżek edukacyjnych, które spełniają potrzeby konkretnych studentów. – Elastyczność – W zależności od wybranego systemu zarządzania nauczaniem, można zastosować podejście mieszane, które łączy najlepsze cechy uczenia się we współpracy, uczenia się poprzez samopomoc i tradycyjnego uczenia się w klasie. W podejściu blended learning instruktorzy tworzą kursy, które mogą być zarówno online, jak i twarzą w twarz i mogą być dostarczane za pomocą różnych metod.

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.